Find tilmeldinger her: heste, kvæg, får, geder, børnedyrskue, stande, kræmmere, og foreninger.

 

Louise Enemærke Møller, Projektleder

E-mail: koordinator@aulumdyrskue.dk
Tlf.: 71758351

Erik Sørensen, Formand for foreningen
E-mail: formand@aulumdyrskue.dk
Tlf.: 2249 2806

 

Dyrskuets CHR-nummer: 073064

 

Generelle bestemmelser for alle

Tilmelding er åben fra 1. maj til 9. juli 2021 for kvæg. Fristen er senest 15. juli for heste, får, æsler, geder og børnedyrskue.

I nogle tilfælde er tilmelding efter fristen mulig ved heste og børnedyrskue (dog ikke kvæg og geder). Dyrene vil ikke komme med i dyrskuekataloget. Ved heste pålægges en ekstra pris på 50 kr.

 1. Dyrskuet afholdes på Dyrskuepladsen, Ørrevej i Aulum d. 14. august 2021, og vil være åbent for publikum kl. 09:00 – 16:00. I dette tidsrum frabedes al kørsel på pladsen, og alle udstillere og deres dyr skal blive på pladsen.
 2. Tilmelding af stande og anmeldelse af dyr sker på hjemmesiden www.aulumdyrskue.dk i de relevante tilmeldingsformularer eller ved mail til koordinator@aulumdyrskue.dk.
 3. Der er et tilmeldingsgebyr på 200 kr. for kreaturer (inkl. alle prøver), 150 kr. for raceheste, 75 kr. for rideheste, 150 kr. for æsler og 100 kr. for geder og får. Udstilling til børnedyrskuet er gratis. Stand-priserne varierer efter størrelse og evt. strøm. Læs mere under udstillere.
 4. Udstillerne bærer selv risikoen for det udstillede m.h.t. brand, tyveri, vandskader og anden form for beskadigelse, såvel under transport, som under udstillingen. Udstillerne er ligeledes selv ansvarlige for eventuelle skader, som påføres dyr eller genstande pga. fejl og forsømmelser fra udstillerens eller hans medhjælperes side. Det anbefales udstillerne, at man sikrer sig mod tab ved at tegne et tillæg til bestående forsikringer.
 5. Udstillerne skal under skuet og i opbygningsperioden rette sig efter ledelsens anvisninger. Undladelse heraf kan medføre, at det udstillede materiale fjernes for udstillernes regning, ligesom det kan få konsekvenser for deltagelse i fremtidige dyrskuer. Alle uoverensstemmelser og stridigheder afgøres endeligt af udstillingens ledelse. Vær opmærksom på gældende regler for transport, og hvis du er i tvivl, så snak med din vognmand.
Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på tilmeldte dyr til brug til katalog, bedømmelseslister, resultater, for evt. sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler mv. Ved deltagelse i dyrskuet, gives der samtidig tilladelse til at skuet må anvende billeder af udstiller samt udstillede dyr, samt resultater under skuet på deres Facebook side, og på hjemmesiden.

 

Generelle bestemmelser for dyr

 1. Alle har ret til at udstille dyr. Der er ingen begrænsninger ved f.eks. udstillernes bopæl.
 2. Der kan kun udstilles dyr, der er tilmeldt og betalt til Aulum Dyrskue.
 3. For at dyrene kan udstilles på dyrskuet, skal dyrene være af ren race i henhold til respektive avlsledelsers retningslinjer.
 4. Ved tilmelding skal der gives en nøjagtig affattet og fuldstændig stamtavle over hver enkelt dyr. For får og geder fra besætninger, som er med i registrering, er det tilstrækkeligt at oplyse udstillerens CHR-nummer og dyrets 11-cifrede nummer.
 5. Udstillerne skal garantere for opgivelsernes rigtighed, og efter bedste overbevisning garantere, at dyrene er sunde og fri for skjulte fejl.
 6. For dyr, som tilhører flere personer, skal samtlige ejeres navne og adresser anføres på tilmeldingen.
 7. Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Syge dyr bliver nægtet adgang.
 8. Dyrene skal være klar og tilset på pladsen senest kl. 08:30. Dyrlægerne er tilstede fra kl. 06:00 – 08:30, så I kan ankomme med jeres dyr i dette tidsrum.
 9. Dyrskuets ledelse kan af specielle veterinære årsager foretage indskrænkninger eller begrænsninger i tilførslen af dyr.
 10. Hvis dyret, eller andre dyr fra samme sted, viser tegn på sygdom, kan der ikke udstilles dyr på skuet.

 

Sundhedsregler 2021 for alle dyr

         På dette link kan du se vores sundhedsregler i forbindelse med Aulum Dyrskue 2021. Vi følger de officielle dyrskueregler: Sundhedsregler

 

Ekstra regler for kvæg

 • Vær venligst opmærksom på reglerne med krav om blodprøvning for salmonella af alt kvæg af malkerace, der skal udstilles.
 • Alle udstillede kreaturer skal deltage i præsentationen i ringen med katalognummer skilt. Program vil fremgå på hjemmesiden så snart det er fastlagt. Skilte med katalognumre udleveres ved ankomst.
 • I konkurrencen om ‘Skuets Bedste’ vil dommeren umiddelbart efter endt bedømmelse, udpege et dyr fra hver race, som har opnået minimum 23 point.  Udpegning af ‘Skuets Bedste’ foregår ved mønstrings konkurrence. Vinderen vil få overrakt en vandrepokal og et æresbånd. Pokalen kan kun tildeles samme kreatur én gang med mindre kreaturet i mellemtiden har skiftet ejer. Pokalen kan erhverves til ejendom, når den 3. gang i træk eller 4 gange i alt er tildelt samme udstiller.
 • Tilmelding til mønstringskonkurrencen skal ske udenfor dyrskuekontoret inden kl. 12.00 på dyrskuedagen eller ved ringen. Her opdeles udstillerne i de ældste og de yngste (ml. 12 og 14 år).
 • Indenfor hver race ved malkekvæg samt en samlet for kødkvæg, kan der vindes pokal og ærespræmier. Der findes desuden en vinder af ‘Bedste Besætningsgruppe’. Ærespræmier kan kun vindes af kreaturer, der opnår minimum 23 points.
 • Der er ikke Derby konkurrence for kalve, men bedømmelse af kalvene kan ske ved normal tilmelding.
 • Miss Aulum findes igen i år mellem skuets bedste malkekøer og skuets bedste kødkvæg. I denne skønhedskonkurrence stemmer publikum pr sms afstemning på den ko, som de synes bedst om på tværs af racerne.

 

Ekstra regler for heste

 • Alle heste SKAL medbringe deres hestepas.
 • Det anbefales at alle heste vaccineres mod influenza.
 • Hopper der påregnes at skulle fole indenfor de seneste 7 dage anses ikke for transportegnede. Heraf følger at hoppe og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. Det anbefales at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.
 • Ved bommen skal alle hingste stå bundet med halsrem. Der er desværre ikke mulighed for at tilbyde boksleje på dagen.
 • Der gives god plads ved bommen til alle heste, ekstra ved hingste og følhopper. Der er mulighed for at medbringe hegn og et par pæle til at sætte rundt om følhoppen.
 • Alle udstillede heste skal deltage i præsentationen i ringen og have startnummer sat på hestens højre side. (Tilsendes inden skuets start)
 • Karakteristikkerne fra dagens bedømmelser kan efter kl. 15 hentes uden for dyrskuets infovogn.

 

Holdinddeling

Hestene inddeles i 2 kategorier:

 • Avlsheste (de udstillede heste skal som hovedregel være godkendt af/eller via afstamning tilknyttet et avlsforbund under Landsudvalget for Heste i Danmark) Foregår på trekantbane ved mønstring.
 • Rideheste (der kræves ingen kendskab til afstamning, og alle heste på 3 år og derover kan deltage.) Foregår under rytter i hesteringen.

Mønstringskonkurrencen: Alle udstillede heste (avlsheste – rideheste – heste på børnedyrskuet) deltage GRATIS i mønstringskonkurrencen. Tilmelding til mønstringskonkurrencen foregår ved tilmelding på formularen, eller ved en mail til koordinator@aulumdyrskue.dk. Mønstring foregår på en udvalgt trekantbane. Hesten skal have hovedtøj på, og fremvises ved hånd i skridt og trav. Der gives bedømmelse for mønstrerens påklædning (evt. hvide bukser og skjorte, HUSK fodtøj der kan følge med i trav), mønstrerens optræden, og hestens velplejethed.

Man bliver opdelt efter alder på mønstrerne, junior 14 år og ned og Senior 15 år og op. Regler om mønstringskonkurrencen kan blive tilsendt ved kontakt til koordinator@aulumdyrskue.dk.

 

Indenfor Avlsheste fremstilles heste i følgende hold:

 • Hingste 4 år og derover (skal være avlsgodkendte under landsudvalget for Hesteavl)
 • Hingste 3 år (skal være avlsgodkendte under landsudvalget for Hesteavl)
 • Hingste 2 år
 • Hingste 1 år (kan ikke deltage i skuets bedste hest)
 • Hopper 4 og derover med føl ved siden
 • Goldhopper (hopper over 4 år uden føl ved siden)
 • Hopper 3 år
 • Hopper 2 år
 • Hopper 1 år (kan ikke deltage i skuets bedste hest)
 • Vallakker 2 og opefter (kan ikke deltage i skuets bedste hest)

Familie-samling: Der kan udstilles samlinger af hingste. Kontakt da koordinator@aulumdyrskue.dk eller på 71758351 for nærmere info og tilmelding. Alle heste i en samling skal tilmeldes som enkelte individer.

 

Skuets Bedste Hest

Konkurrencen om Skuets Bedste Hest foregår i hesteringen. Efter endt bedømmelse på trekant bane, vil dommerne udpege en hest i hver race, som har opnået minimum 23 point, og som skal deltage i denne konkurrence.

Hestene fremvises i katalognummer orden foran 5 dommere. Vinderen vil få overrakt en vandrepokal og et æresbånd.

Pokalen kan kun tildeles samme hest en gang, med mindre hesten i mellemtiden har skiftet ejer. Pokalen kan erhverves til ejendom, når den 3 gange i træk eller 5 gange i alt er tildelt samme udstiller.

 

Indenfor rideheste:

Alle heste over 3 år kan deltage, og foregår i hesteringen ved fremvisning af hesten under rytter. Der rides med sadel og trense. Rytter bærer reglementeret hovedbeklædning, derudover er der ikke specielle krav til rytterens påklædning.  Der rides efter dommerens anvisning, og ikke efter et program.

Rytterne deles op i hold af 3-4 stk. og selve bedømmelsen foregår i 10-15 min.

Hesten skal fremvise gangarter og dommeren giver karakter for rytterens håndtering af hesten under rytter.

Der gives point efter dyrskuekarakter 19-24 point, og der er mulighed for at vinde ærespræmie.

 

Kæpheste konkurrence

Som noget nyt, kan I i år tilmelde jer kæpheste stævne.
Regler:
Du skal være mellem 4 år til 16 år.
Din kæphest skal have et hoved og denne skal være monteret med min. 30 cm pind
Følgende klasser kan du starte:
20 cm 4-7 år
40 cm 8-12 år
60 cm 13-16 år
Aldersklasserne er vejledende, vil du gerne starte 60 cm, men er 10 år – må du gerne det
Man må starte 2 gange pr. Ekvipage.
Klasserne afvikles ved B0 metode, altså alle der kommer fejlfrit gennem banen får en roset.
Der vil være en lille præmieoverrækkelse samt æresrunde efter hver klasse.
Tilmelding foregår til Line på 27 82 69 28. Du skal sende en sms med dit navn, alder og hvilke klasser du vil starte, samt navnet på din kæphest.
Det koster 50 kr. pr. start, som overføres på mobilepay til samme nummer.
Der er sidste tilmeldning d. 12/8.
Vi glæder os til, at modtage din tilmelding og se dig og din kæphest d. 14/8.