Regler & vilkår for udstilling

Aulum Dyrskue regler

Ved udstilling på Aulum Dyrskue, skal du overholde vores regler herved. Nedenfor kan du læse om de generelle regler, som gælder for samtlige udstillere, og længere nede ekstra regler for hver type dyre udstilling. Der er desuden ekstra regler for udstillere af kvæg og heste. Her finder I også forklaring om konkurrencerne.

Dyrskuets CHR-nummer: 073064

Dyrskuets CVR-nummer: 35739556

Hvis du er i tvivl om noget med udstilling, så kontakt os.

Følg os på Facebook

Generelle regler for alle udstillere

Dyrskuet afholdes fast den anden lørdag i august på Dyrskuepladsen, Ørrevej i Aulum, og vil være åbent for publikum kl. 09:00 – 16:00. I dette tidsrum må der ikke ske kørsel på pladsen, og alle udstillere og deres dyr skal blive på pladsen.

Tilmelding af stande og anmeldelse af dyr sker på hjemmesidens webshop fra 1.6.

Udstillerne bærer selv risikoen for det udstillede m.h.t. brand, tyveri, vandskader og anden form for beskadigelse, såvel under transport, som under udstillingen. Udstillerne er ligeledes selv ansvarlige for eventuelle skader, som påføres dyr eller genstande pga. fejl og forsømmelser fra udstillerens eller medhjælperes side. Det anbefales udstillerne, at sikre sig mod tab ved at tegne et tillæg til bestående forsikringer.

Udstillerne skal under skuet og i opbygningsperioden rette sig efter ledelsens anvisninger. Undladelse heraf kan medføre, at det udstillede materiale fjernes for udstillernes regning, ligesom det kan få konsekvenser for deltagelse i fremtidige dyrskuer.

Alle uoverensstemmelser og stridigheder afgøres endeligt af udstillingens ledelse. Vær opmærksom på gældende regler for transport, og hvis du er i tvivl, så snak med din vognmand.

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på tilmeldte dyr til brug til katalog, bedømmelseslister, resultater, for evt. sundheds vurdering jf. dyrskuets sundhedsregler mv.

Ved deltagelse i dyrskuet, gives der samtidig tilladelse til at skuet må anvende billeder af udstiller samt udstillede dyr, samt resultater under skuet på deres Facebook side, og på hjemmesiden.

Regler for alle dyre-udstillere

Vi følger sundhedsreglerne, som udstedes af Seges.

Alle har ret til at udstille dyr. Der er ingen begrænsninger ved f.eks. udstillernes bopæl.

Der kan kun udstilles dyr, der er tilmeldt og betalt til Aulum Dyrskue.

For at dyrene kan udstilles på dyrskuet, skal dyrene være af ren race i henhold til de respektive avlsledelsers retningslinjer.
Ved tilmelding skal der gives en nøjagtig fuldstændig stamtavle over hver enkelt dyr. For får og geder fra besætninger, som er med i registrering, er det tilstrækkeligt at oplyse udstillerens CHR-nummer og dyrets 11-cifrede nummer. Udstillerne skal garantere for opgivelsernes rigtighed, og efter bedste overbevisning garantere, at dyrene er sunde og fri for skjulte fejl.

For dyr, som tilhører flere personer, skal samtlige ejeres navne og adresser anføres ved tilmeldingen.

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Syge dyr bliver nægtet adgang.
Dyrene skal være klar og tilset på pladsen senest kl. 08:30. Dyrlægerne er tilstede fra kl. 06:00 – 08:30, så I kan ankomme med jeres dyr i dette tidsrum.

Dyrskuets ledelse kan af specielle veterinære årsager foretage indskrænkninger eller begrænsninger i tilførslen af dyr.

Hvis dyret, eller andre dyr fra samme sted, viser tegn på sygdom, kan der ikke udstilles dyr på skuet. Læs sundhedsreglerne her.

Læs mere om udstilling af kvæg

Læs mere om udstilling af heste

Læs mere om udstilling af får og geder

Læs mere om udstilling på børnedyrskue

Ekstra regler for kvægudstillere

Alle udstillede kreaturer skal deltage i præsentationen i ringen med synligt katalognummer. 

Armbånd til indgang og trækkerhatte med katalognumre udleveres ved ankomst.

I konkurrencen om ‘Skuets Bedste’ vil dommeren umiddelbart efter endt bedømmelse, udpege et dyr fra hver race, som har opnået minimum 23 point. Udpegning af ‘Skuets Bedste’ foregår ved mønstrings konkurrence. Vinderen vil få overrakt en vandrepokal og et æresbånd. Pokalen kan kun tildeles samme kreatur én gang med mindre kreaturet i mellemtiden har skiftet ejer. Pokalen kan erhverves til ejendom, når den 3. gang i træk eller 4 gange i alt er tildelt samme udstiller.

Tilmelding til mønstringskonkurrencen er ikke nødvendig, I skal bare stille ved ringen. Her opdeles udstillerne i de ældste og de yngste (ml. 12 og 14 år).

Indenfor hver race ved malkekvæg samt en samlet for kødkvæg, kan der vindes pokal og ærespræmier. Der findes desuden en vinder af ‘Bedste Besætningsgruppe’. Ærespræmier kan kun vindes af kreaturer, der opnår minimum 23 points.

Der er ikke Derby konkurrence for kalve, men bedømmelse af kalvene kan ske ved normal tilmelding.

Miss Aulum findes igen i år mellem skuets bedste malkekøer og skuets bedste kødkvæg. I denne skønhedskonkurrence stemmer publikum pr sms-afstemning på den ko, som de synes bedst om på tværs af racerne.

Ekstra regler for hesteudstillere

Der skal medbringe hestepas på alle udstillede heste.

Det anbefales at alle heste vaccineres mod influenza.

Hopper der påregnes at skulle fole indenfor de seneste 7 dage anses ikke for transportegnede. Heraf følger at hoppe og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. Det anbefales at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.

Ved bommen skal alle hingste stå bundet med halsrem. Der er desværre ikke mulighed for at tilbyde boksleje på dagen.
Der gives god plads ved bommen til alle heste, ekstra ved hingste og følhopper. Der er mulighed for at medbringe hegn og et par pæle til at sætte rundt om følhoppen.

Alle udstillede heste skal deltage i præsentationen i ringen og have startnummer sat på hestens højre side.

Startnummer udleveres ved ankomst på dagen.

Karakteristikkerne fra dagens bedømmelser kan efter kl. 15 hentes uden for dyrskuets infovogn.

Skuets Bedste Hest

Konkurrencen om Skuets Bedste Hest foregår i hesteringen. Efter endt bedømmelse på trekant bane, vil dommerne udpege en hest i hver race, som har opnået minimum 23 point, og som skal deltage i denne konkurrence.

Hestene fremvises i katalognummer orden foran 5 dommere. Vinderen vil få overrakt en vandrepokal og et æresbånd. Der uddeles roset til de 3 bedste placerede heste.

Pokalen kan kun tildeles samme hest en gang, med mindre hesten i mellemtiden har skiftet ejer. Pokalen kan erhverves til ejendom, når den 3 gange i træk eller 5 gange i alt er tildelt samme udstiller.

Skuets Bedste Føl

Konkurrencen foregår i hesteringen efter konkurrencen om skuets bedste føl. Alle føl der er udstillet med sin mor kan deltage, og de bedømmes i katalog nummer orden (deres mors nummer) og fremvises på trekantbane foran 5 dommere. 

Der uddeles roset til de 3 bedst placerede føl. 

Avlsheste

Avlsheste (de udstillede heste skal som hovedregel være godkendt af/eller via afstamning tilknyttet et avlsforbund.

Indenfor Avlsheste fremstilles heste i følgende hold:

Hingste 4 år og derover (skal være avlsgodkendte under landsudvalget for Hesteavl)
Hingste 3 år (skal være avlsgodkendte under landsudvalget for Hesteavl)
Hingste 2 år
Hingste 1 år (kan ikke deltage i skuets bedste hest)
Hopper 4 og derover med føl ved siden
Goldhopper (hopper over 4 år uden føl ved siden)
Hopper 3 år
Hopper 2 år
Hopper 1 år (kan ikke deltage i skuets bedste hest)
Vallakker 1 år og opefter (kan ikke deltage i skuets bedste hest)

Familie-samling: Der kan tilmeldes en samling efter en avls godkendt hingst eller hoppe. Alle heste skal være tilmeldt som enkelt individer. I en samling skal der indgå 3 styk heste, enten har de samme mor/far eller man kan lave en samling hvor hoppen/hingsten der laves samling efter indgår, sammen med mindst 2 afkom. (Der må gerne være flere) De bedømmes først i deres egen kategori, og sidst i deres race vil bedømmelsen af samlingen finde sted. Selve fremvisningen og hvordan den skal foregå, aftaler man med dommeren for den pågældende race på dagen. Send en mail til birkely33@gmail.com for nærmere info og tilmelding.

Alle deltagere modtager en roset, og der er ærespræmie til de bedste, som modtages under ærespræmieuddelingen i den store ring.

Rideheste

Ved konkurrencen for rideheste forlanges der ikke stamtavle, så heste i alle former og afskygninger er derfor velkommen.
Der stilles ingen krav til op fletning, påklædning eller niveau.

Konkurrencen går ud på, at finde skuets bedste ridehest. Derfor er den oplagt både for stævnerytterne, men også til dig, der blot rider let derhjemme.

Der rides på græs med 2-3 ryttere af gangen.

Der opdeles mellem junior (rytter til og med 16 år) og senior (rytter fra 17 år og derover). Man kan eks. godt deltage på sin kat.2 pony som 25 årig.

Dommeren bestemmer gangarter og rækkefølgen – så du skal ikke lære et bestemt program. Dog bliver du bedt om skridt, trav og galop
Til slut knytter dommeren en kommentar på din dejlige ridehest.

Alle deltagere modtager en roset, og den bedste ridehest vinder ærespræmie, som modtages under ærespræmieuddelingen i den store ring.

Mønstrings-konkurrence heste

Alle udstillede heste (avlsheste – rideheste – heste på børnedyrskuet) kan deltage gratis i mønstrings-konkurrencen. Tilmelding til mønstringskonkurrencen foregår inden dyrskuet ved tilmelding på formularen, eller ved en mail til birkely33@gmail.com

Hesten skal have hovedtøj på, og fremvises ved hånd i skridt og trav. Der gives bedømmelse for mønstrerens påklædning (evt. hvide bukser og skjorte, HUSK fodtøj der kan følge med i trav), mønstrerens optræden, og hestens velplejethed.

Der opdeles mellem junior (mønstrer til og med 16 år) og senior (mønstrer fra 17 år og derover).

Konkurrencen vil foregå på en trekantbane, som er markeret med mønstrings-konkurrence. Her er det muligt at komme og udføre sin mønstring fra kl. 9.15-11.30. Udstillerne kan selv tilpasse mønstringen i forhold til hvad I ellers er tilmeldt, eks ridekonkurrence, avls konkurrence eller børnedyrskue. Der er ingen tidsplan for mønstringen, man vil stille sig i kø til at komme ind. Når man er kommet op til dommeren skal man oplyse navn og alder på mønstrer, og katalognummer på hesten.

Det er kun for forud tilmeldte, og der vil findes en vinder i hver gruppe af junior og senior. Vinderne vil få besked af dommerne.
Kritikkerne kan for alle der har deltaget, hentes ved dyrskuekontoret mellem 15-16 på dagen.

Læs her om de specifikke regler for konkurrencen Regler for mønstring

Regler ved kæpheste konkurrence

Alle deltagere skal være mellem 4 år til 16 år.

Din kæphest skal have et hoved og denne skal være monteret med min. 30 cm pind.

Følgende klasser kan starte:
20 cm 4-7 år
40 cm 8-12 år
60 cm 13-16 år
Aldersklasserne er vejledende. Hvis du f.eks. er 10 år, og gerne vil starte 60 cm, er dette i orden. Gør opmærksom på dette ved tilmeldingen til konkurrencen.

Man må starte 2 gange pr. Ekvipage.

Klasserne afvikles ved B0 metode, og alle der kommer fejlfrit gennem banen får en roset.

Læs mere om kæpheste konkurrencen.