Sundhedsregler

Her kan du læse om sundhedsregler for Aulum Dyrskue. Vær opmærksom på at disse kan ændres fra år til år idet vi altid vil følge lovgivningen for udstilling på dyrskuer.

Er du i tvivl om noget med udstillingen af dyr eller sundhedsregler, så kontakt os.

Følg os på Facebook

Sundhedsregler for 2022

For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne
skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme.
Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, VikingDanmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Udstilling af dyr på dyrskuer er bl.a. et positivt udstillingsvindue for landbruget,
men der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer.
Alle har derfor et medansvar for at mindske denne risiko.

Smittebegrænsning

Alle har et ansvar for at begrænse smitte mellem dyrene på dyrskuet.

1. Ved vask af dyrene anbefales det ikke at anvende højtryksrenser
2. Undgå så vidt muligt kontakt med dyr fra andre besætninger
3. Undgå at stresse dyrene
4. Foder skal opbevares forsvarligt og ikke mindst adskilt fra gødning

Brug sund fornuft: Tænk hele tiden på om det, du er i gang med, kan øge smitterisikoen!

Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles Fødevarestyrelsen og dyrskuets ledelse.

Sundhedsregler Kvæg

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

For besætninger, som har dyr stående i besætningen, der er importeret inden for de sidste 12 måneder, skal lovmæssige krav til særlig overvågning for IBR og BVD overholdes.

Desuden skal SEGES´ retningslinier i forbindelse med import af kvæg overholdes.

Indsyning

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan udstilles. Smitsomme sygdomme som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.

Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.

Dyretransport

Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. 

Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning. 

Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.

Salmonella

Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er ligeledes ændret på en række punkter.

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuerne for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt.

Generelle regler for deltagelse i dyrskue
Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 7 mdr. før dyrskuet.
Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.

Besætningstyper

For mælkeleverende besætninger skal 4 Salmonella Dublin niveaugivende tankmælksprøver være udtaget inden for de seneste 12 måneder med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

For ikke-mælkeleverende besætninger skal alle niveaugivende prøver være udtaget indenfor 12 måneder før udstilling. Antallet af prøver afhænger af besætningsstørrelsen (1-8 prøver). Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 måneder kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

For alle besætningstyper gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres skuet (også kalve < 3 mdr.), skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonella antistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før skuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet.

Mycoplasma

Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer.

Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.

Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælksovervågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af uvildig person eksempelvis dyrlæge eller
kvalitetsrådgiver.

B-Streptokokker

Der kan ikke udstilles dyr fra besætning i B-streptokok registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet.

Tjek eventuelt ved opslag i CHR-registret.

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger.

Reglen betyder, at
• man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og
• kvæg, som er flyttet til besætningen, må ikke fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.

Udstationering

Følg venligst alle sundhedsregler.

Besætningsejer skal udstationere og hjemtage dyret i DMS, i Webdyr eller lave registrering i staldregistreringsblokken for kvæg, (kode 50 og 51) til dyrskuets CHR-nummer 073064